Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

flaaw
9862 aead 500
Reposted fromlambadada lambadada viacountingstaars countingstaars
flaaw
Ta sama dziewczyna która się śmieje i dużo gada i wydaję się być bardzo szczęśliwa, może być też dziewczyną która płacze codziennie przed snem.
flaaw
9213 0316
Reposted fromSkadii Skadii

June 05 2015

flaaw
najcudowniejsi mężczyźni to Ci, którzy nawet pijani pozostają zakochanymi w nas dżentelmenami.
— Twoje nocne telefony w stanie totalnej nietrzeźwości.
Reposted fromkajuzela kajuzela viamissmaya missmaya

May 31 2015

flaaw

przypadkowa znajomość czasem potrafi dać nam najwięcej szczęścia.

— true
Reposted fromsilkdreams silkdreams viakarlla karlla
flaaw
1158 7402
flaaw
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love viafreakish freakish
flaaw

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo viafreakish freakish
flaaw
7275 5b12
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafreakish freakish
flaaw
3950 5c85
Reposted fromcalifornia-love california-love viarosses rosses
flaaw
7198 a24e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarosses rosses

May 27 2015

6673 9533 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viarosses rosses

May 25 2015

1961 23f8 500
Reposted frombackwardblackbyrd backwardblackbyrd
flaaw
1640 a2ed

Proszę zabierz mnie do świata,  w którym to życie poskładam.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

May 24 2015

7847 82db

May 20 2015

flaaw
3992 4b2c 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka
flaaw
Jak masz miękkie serce, to obyś dupy nie miał szklanej.
— Paluch "Bez strachu"
Reposted fromkamilab kamilab
flaaw
4175 d937 500
poświatowska
flaaw
0703 2b15 500
Reposted fromdonnerbart donnerbart vianowelovestory nowelovestory
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl